Van alcoholmisbruik naar verslaving 

Mogelijke oorzaken

Van af en toe een drankje voor de gezelligheid ......... tot niet meer, of minder goed, kunnen functioneren zonder een drankje.
 
Alcoholverslaving:
  • Psychisch: onweerstaanbare behoefte aan alcohol.
  • Lichamelijk: hogere tolerantie en dosis van
alcohol. Als je regelmatig drinkt, is het effect bij dezelfde hoeveelheid alcohol minder.
  • Sociaal: het gedrag wordt in steeds sterkere mate
door de drank beïnvloed.
 
Andere specifieke stoornissen die samenhangt met het gebruik van alcohol of drugs:
Alcohol-hallucinose
Alcohol- jaloersheid
Alcohol- paranoia
Alcohol-psychose
Één of meerdere van de volgende oorzaken:
  • De genetische factor.
Als verslavingsgedrag in de familie voorkomt heeft een kind grote kans om op latere leeftijd ook alcoholverslaafd te raken.
  • De omgevingsinvloeden.
De sociale omgeving is, vooral bij jongeren, van invloed op het drinkgedrag. B.v.: het gedrag van leeftijdsgenoten en/of het opgroeien in een omgeving waar veel gedronken wordt.
  • Persoonlijkheidsfactoren, psychische
kwetsbaarheden en andere factoren zoals:
-Narcistische persoonlijkheid;
-Een opvallende egozwakte;
-Impulsiviteit;
-Depressiviteit;
-Onzekerheid;
-Sociale dwang;
-Stress,....
Nota: Naast hun verslavingsproblematiek vertonen de alcoholisten vaak een ernstige persoonlijkheidsstoornis en in mindere mate een borderlinestoornis (Hebbrecht, 2001).
 
Aanwezigheid van een andere psychische stoornis die versterkt of uitgelokt wordt door het gebruik van alcohol: 
Geheugenstoornissen
*Amnestisch syndroom. * Er bestaat het organisch amnestisch syndroom (niet door alcohol en andere psychoactieve middelen); en andere organische syndromen met een opvallende geheugenstoornis en een depressief stoornis niet met het gebruik van alcohol vast verbonden

Psychische gevolgen van alcoholverslaving

-De concentratievermogen en de geheugen nemen af; 
-De zelfkritiek verdwijnt;
-Angst; 
-Burn-out verschijnselen;
-Verwardheid.

Lichamelijke gevolgen van alcoholverslaving

Langdurig alcoholmisbruik richt grote lichamelijke schade aan bij kwetsbare organen.
 
Ontwenningsverschijnselen als:
Misselijkheid, transpireren, slecht slapen en een angstig en gespannen gevoel.
Delirium tremens syndroom
Bronnen:
DSM IV-TM (American Psychiatric Association, 2000) 
ICD-10 (Classificatie van Psychische Stoornissen en Gedrags- stoornissen, 1992)
Eigen theorieën en onderzoeken

© 2014 by Cognitieve GedragsTherapie R&S.

Alle rechten voorbehouden